Innovaties in het groen - Hogeschool VHL
sluiten

Innovaties in het groen - Hogeschool VHL

Hier wordt gewerkt aan innovaties die steden leefbaar en groener maken, die ons voedsel veilig en spannend houden, die kringlopen sluiten, die klimaatvraagstukken oplossen, die bijen en weidevogels terugbrengen, die de omgeving interessant en veilig houden en die de wereld duurzamer maken. Deze betrokkenheid bij de regio hebben zij al 110 jaar vanuit Velp en Leeuwarden. Studenten, docenten en lectoren laten u zien waar zij nu aan werken.

https://www.hvhl.nl/